Till första sidan

Asbestsanering

Asbest är en cancerframkallande fiber som är vanligt förekommande i fastigheter byggda på 1970-talet eller tidigare. Asbest kan förekomma i bland annat kakelfix och fog, rörisolering, golvmattor, golvlim, eternit, kittskarvar på ventilationskanaler.

Vi utför dessa saneringar på ett noggrant och professionellt tillvägagångssätt, vilket har medfört att vi utför saneringar åt de flesta hantverkare i regionen.

 

 

 

 

 

 

 

© JH Sanering AB